Gå till innehåll
Lediga jobb 0
Kontakta oss

Information om webbplatsen

Välkommen till Servicebolagets webbplats. Här hittar du information som rör hela webbplatsen, till exempel vad som gäller för kakor, personuppgifter och tillgänglighet.

Servicebolagets hantering av privatpersoners personuppgifter

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, adress, telefonnummer, e-postadress och personnummer. Syftet med en sådan behandling är för att kunna fakturera utfört arbete och ansöka till Skatteverket om RUT-avdrag.

Vi har fått dina uppgifter vid första tillfället som du beställde en tjänst av oss. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är avtal. Dina uppgifter kommer att sparas i 2 år efter att du upphört vara kund hos oss.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med Skatteverket och de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utgöra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Sandra Dahlén, dataskyddssamordnare för Servicebolaget i Kil AB. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på 0554-199 13 eller sandra.dahlen@servicebolagetikil.se.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskydsmyndigheten, IMY.

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
10 juni 2024

Sidfot

Gå till startsidan